Phiếu giao hàng là gì?

Có thể nói phiếu giao hàng là một dạng hóa đơn bán lẻ được khách hàng sử dụng như một chứng nhận giao hàng hóa, thiết bị. Tuy nhiên hiện nay nếu công ty, doanh nghiệp sử dụng phiếu giao hàng được in sẵn trên thị trường sẽ không có thông tin doanh nghiệp độc quyền. Chi bằng sử dụng mẫu có sẵn, quý khách hàng hãy đặt in phiếu giao hàng có tên công ty, logo, thông tin của chính đơn vị mình, điều đó nâng cao vị thế thẩm mỹ doanh nghiệp hơn.

In phiếu giao hàng thường in loại 1, 2, 3 hoặc 4 liên tùy theo yêu cầu của khách hàng, kích thước cơ bản A4, A5, A6 hoặc theo quy cách, yêu cầu đặc biệt khách hàng đề ra.

Vì vậy có thể Tổng hợp ý nghĩa in phiếu giao hàng như sau:

– Phiếu giao hàng thể hiện tính chuyên nghiệp
– Thể hiện rõ các thông tin hàng hóa, số lượng…
– Tiện trong quá trình quản lý trước, trong và sau này
– Làm căn cứ về sau này.

Mẫu in phiếu giao hàng đẹp: