In phiếu thu chi

Phiếu thu chi một dạng hóa đơn bán lẻ gồm hai, ba liên. Áp dụng đơn hàng in phiếu thu …

Read more